VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

RÅDGIVNING


Det vi kan hjälpa till med är väldigt flexibelt. Vi har under många år arbetat med många av de största everantörerna. Vi har bred erfarenhet av många olika produkter och kan paketera lösningar som både är stabila och kostnadsefektiva. Tillsammans med någon form av service och utbildning på lösningen har man ha en bra funktionalitet i många år. Rådgivning när man är osäker på hur man ska tänka gällande tekniken i mötesrummet, skolsalen, receptionen, aulan osv

  • Vi träffas och samtalar om vad ni tycker är viktigt, funktionalitet mm därefter tar vi fram ett underlag på lösning åt er. Denna kan ni sedan göra en upphandling på, skicka till era befintliga leverantörer av teknik.

  • Produkt information, lösningsinformation, konsultation. Offertskrivning osv

         Vi hjälper Er så ni kan fokusera på ert.

FÖRSÄLJNING


Här tar vi underlaget vi nyss kommit fram till och paketerar en kostnadseffektiv lösning, fast pris med allt inkluderat eller installation löpande.. vi erbjuder det som gör att ni känner er trygg. Vi har avtal med alla de största distributörerna vilket gör att vi kommer åt alla produkters som ni behöver. Testa oss gärna.

  • Paketerat eller löpande spelar mindre roll för oss. Vad är viktigt för  att ni ska känna Er trygga? 

  • Vi säljer lösa produkter till överkomliga priser, paket utformade utifrån era önskemål. Kostnadseffektivt och tryggt.

MONTERING


Att sälja teknik till mötesrum kan anses lätt, likaså att installera detta. Idag finns det inte så många montörer.

Vi erbjuder en komplett tjänst gällande montage/installation. Vi monterar, driftsätter, testar och avrapporterar till dig som kund. Ni får bild på installationen, lista på förbrukat material samt antal timmar som spenderats på varje rum.

  • Snyggt och synligt, ja det är grundtanken när vi hjälper er med monteringen. Vi gör vårt yttersta för att tekniken inte ska ta för mycket plats i rummet. Ögat ska istället se ett vackert, funktionellt rum.

  • Vi gömmer kablarna, monterar allt stabilt. Kabelkanal eller användning av befintliga kabelvägar i väggar och golv. Allt för att ni ska få ett bra rum med teknik som inte syns utan bara funkar.

SERVICE


Saker går ibland sönder och slutar fungera. Det kan vara handhavande men är lika ofta en kabel som lossnat eller hamnat snett. Redan vid installationen kan allt fungera men ibland sluta kort därefter. Vem åtgärdar detta?

Har man inget serviceavtal med företaget som sålde in lösningen så kan man anlita oss för att åtgärda felet.

Vi erbjuder även löpande serviceavtal för er som vill att vi kommer innan något inträffar.

  • Förebyggande eller avhjälpande service, vi hjälper er oavsett. Vi erbjuder serviceavtal om ni önskar det. Akut utryckning eller genomgång av era rum 1 gång om året. 

  • Service gör att er teknik håller längre och tar man hand om den så kan man få en stabil funktion i många år. Normalt sett rengör vi utrustningen, testar alla anslutningar, ser över inställningar. När vi är klara fungerar tekniken så bra som den var ämnad att fungera.

UTBILDNING


Vad var det nu dom sa när det var klart...? Ofta lämnar man över rummet och tekniken till någon ansvarig på kontoret. Men lämnar denne person över till de andra?

Vi kan hålla lättare utbildningar på tekniken. Styrsystem, interaktivitet, Skype, teams osv.

Hör av er till oss så paketerar vi en utbildning till er på era villkor.

  • Produkt eller funktions utbildning, ni bestämmer. Vi utarbetar en plan tillsammans. Vad behöver ni?

  • Meningen med utbildningen är att ni efter den ska känna er trygga. Trygga med funktionen och produkten. Efter avslutad installation har vi alltid en enklare genomgång så ni kan använda rummet.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera